กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรหญ้าหวานและผลผลิตทางการเกษตร

แหล่งปลูกหญ้าหวาน

เนื่องจากต้นหญ้าหวานชอบภูมิอากาศที่เย็นและความหอมหวานนั้นจะขึ้นอยู่กับความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 700 เมตร ซึ่งแหล่งปลูกของเราอยู่ที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปหญ้าหวานและผลผลิตทางการเกษตรเป็นผู้ปลูก ในกลุ่มวิสาหกิจนี้จะทำการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า รวมถึงสารเคมีอื่นๆ

เราได้ทำการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กับชาวบ้าน รวมถึงปัญหาที่ทางกลุ่มเจอ และนำไปปรับปรุง พัฒนาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีส่งถึงมือลูกค้าทุกท่าน
Powered by MakeWebEasy.com